Unique bowl no 26 Bowl Ryuji Iwasaki
On sale

Ryuji Iwasaki

Unique bowl no 26

CHF 212 CHF 236
Unique bowl no 29 Bowl Ryuji Iwasaki
On sale

Ryuji Iwasaki

Unique bowl no 29

CHF 212 CHF 236
Unique bowl no 31 Bowl Ryuji Iwasaki
On sale

Ryuji Iwasaki

Unique bowl no 31

CHF 212 CHF 236
Unique bowl no. 40 Bowl Ryuji Iwasaki
On sale

Ryuji Iwasaki

Unique bowl no. 40

CHF 212 CHF 236
Unique bowl no. 44 Bowl Ryuji Iwasaki
On sale

Ryuji Iwasaki

Unique bowl no. 44

CHF 212 CHF 236
´