Mug - medium, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Mug - medium

From $33
Mug - small, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Mug - small

From $30
Mug - large, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Mug - large

$44
Plate - mini, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Plate - mini

$14
Plate - dessert, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Plate - dessert

$25
Cup - small, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Cup - small

$19
Cup - Medium, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Cup - Medium

$27
Plate - lunch, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Plate - lunch

$54
Gift Card, YONOBI -

YONOBI

Gift Card

From $14.46
Cylinder Bowl - small, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Cylinder Bowl - small

$37
Round Bowl - Small, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Round Bowl - Small

$37
Wood Tray - round, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Wood Tray - round

From $30
Plate - dinner, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Plate - dinner

$73
Round Bowl - medium, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Round Bowl - medium

$54
Open Studio pottery class YONOBI classes

YONOBI classes

Book a pottery wheel

$35
Milk Pitcher, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Milk Pitcher

$37
Cylinder Bowl - Medium, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Cylinder Bowl - Medium

$54
Small Bowl, Cica Gomez -

Cica Gomez

Small Bowl

$51
Round bowl - Large, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Round bowl - Large

$73
Bottle, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Bottle

$66
Planter - large, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Planter - large

$61
Cup - large, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Cup - large

$37
Stoneware Cup cup Ejnar Paulsen Blue

Ejnar Paulsen

Stoneware Cup

$29
Sugar Pot, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

Sugar Pot

$27
Stoneware Mug cup Ejnar Paulsen White

Ejnar Paulsen

Stoneware Mug

$37
'Ro' Coffee Mug cup Af Jord

Af Jord

'Ro' Coffee Mug

$55
Bowl on foot, Laetitia Di Gioia -

Laetitia Di Gioia

Bowl on foot

$37
Breakfast bowl

Laetitia Di Gioia

Breakfast bowl

$41
High Round Bowl - Medium, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

High Round Bowl - Medium

$61
High Round Bowl - Small, Hasami Porcelain -

Hasami Porcelain

High Round Bowl - Small

$37
HANS TEACUP, Tybo -

Tybo

HANS TEACUP

$42
'Ro' Tea Mug cup Af Jord

Af Jord

'Ro' Tea Mug

$58
AIO Milk Jug, Tybo -

Tybo

AIO Milk Jug

$35
Stoneware Plate, Viki Weiland -

Viki Weiland

Stoneware Plate

$55
Stoneware Dinner plate

Ejnar Paulsen

Stoneware Dinner plate

$58
Coffee dripper
On sale

Ghost Wares

Coffee dripper

$44 $68
Bowl - small bowl Ejnar Paulsen Black Green

Ejnar Paulsen

Bowl - small

$48
Bowl - medium bowl Ejnar Paulsen Black Green

Ejnar Paulsen

Bowl - medium

$58
Terracotta Mug mug Pascale Zintzen

Pascale Zintzen

Terracotta Mug

$51
´