Stoneware Vase no. 6 vase Viki Weiland

Viki Weiland

Stoneware Vase no. 6

2.000 kr
Stoneware Vase no. 5 vase Viki Weiland

Viki Weiland

Stoneware Vase no. 5

1.800 kr
Stoneware Vase no. 4 vase Viki Weiland

Viki Weiland

Stoneware Vase no. 4

1.300 kr
Stoneware Vase no. 3 vase Viki Weiland

Viki Weiland

Stoneware Vase no. 3

1.300 kr
Stoneware Vase no. 2 vase Viki Weiland

Viki Weiland

Stoneware Vase no. 2

800 kr
Stoneware Vase no. 1 vase Viki Weiland

Viki Weiland

Stoneware Vase no. 1

2.000 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

2.700 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

1.850 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

1.900 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

2.300 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

1.700 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

1.500 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

2.300 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

1.700 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

2.500 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

1.700 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

585 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

800 kr
One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

800 kr
Copy of Copy of One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

2.800 kr
Ikebana Vase - Iwa Vase Danish Clay Design

Danish Clay Design

Ikebana Vase - Iwa

1.400 kr
Ikebana Vase - Ishi Vase Danish Clay Design

Danish Clay Design

Ikebana Vase - Ishi

1.400 kr
Pique-fleurs – Duo Vase Vase Cécile Daladier

Cécile Daladier

Pique-fleurs – Duo Vase

1.900 kr
Vase - Dom 30 Vase Asterisque

Asterisque

Vase - Dom 30

1.100 kr
Vase - Tes 02 Vase Asterisque

Asterisque

Vase - Tes 02

650 kr
Vase - dom 42 Vase Asterisque

Asterisque

Vase - dom 42

1.100 kr
Vase - Dom 56 Vase Asterisque

Asterisque

Vase - Dom 56

1.050 kr
Vase - Mor 00 vase Asterisque

Asterisque

Vase - Mor 00

1.350 kr
Vase - Kal 02 vase Asterisque

Asterisque

Vase - Kal 02

2.500 kr
Mini Vase no. 5 Vase Laetitia Di Gioia

Laetitia Di Gioia

Mini Vase no. 5

450 kr
Large unique Raku Vase no. 14 vase Léon Serre

Léon Serre

Large unique Raku Vase no. 14

2.200 kr
Copy of One of a kind vase vase karin blach nielsen

karin blach nielsen

One of a kind vase

2.700 kr
Unique Vase Vase Louise Egedal

Louise Egedal

Unique Vase

2.300 kr
Unique Vase Vase Louise Egedal

Louise Egedal

Unique Vase

2.400 kr
Unique Vase Vase Louise Egedal

Louise Egedal

Unique Vase

2.800 kr
Unika Keramik Vase - nr. 7

Katla Rúnarsdóttir

Unika Keramik Vase - nr. 7

2.500 kr
Unika Keramik Vase - nr. 6

Katla Rúnarsdóttir

Unika Keramik Vase - nr. 6

2.500 kr
Vase no. 1, Katla Rúnarsdóttir -

Katla Rúnarsdóttir

Unika Keramik Vase - nr. 1

5.500 kr
´